Mühendislik / Havacılık Malzemeleri ve Yapıları

FERKA Havacılık'ın havacılık malzemeleri ve yapıları alanındaki çalışmalarının Ar-Ge temeli “Özgün Helikopter Projesi” kapsamında yürütülen araştırmaya dayanmaktadır. Bu kapsamda, tasarım için güvenilir veriler elde etme noktasından prototip tasarlama, analiz etme ve üretme noktasına kadar olan bütün araştırmalar FERKA tarafından yapılmaktadır. Bunun için elyaf takviyeli polimer matrisli kompozit malzemeler, yapısal reçineler, sandviç malzemeler ve bunların ara elemanları (bal peteği, köpük vs.) ile bütün veriler (datalar), özel tasarımlı deneysel ekipmanlar ile elde edilir ve tasarım/analiz için kullanılır.

SSM/TUSAŞ tarafından desteklenen ve yürütücülüğü tarafımızdan yapılan “Helikopter Rijit Spar Tasarımı” ve “Helikopter Akustik Panel Tasarımı” projeleri bu çalışmalarımıza örnek gösterilebilir. Bu çalışmaların bazılarının yapısal aerodinamik aeroelastisite disiplinlerinden oluşması, FERKA Havacılık'a ülkemiz için katma değeri yüksek alt yapılar kazandırmakta ve bunların özgün prototip ürünlere dönüştürebilme imkanı sağlamaktadır.

Diğer taraftan havacılık malzemelerinin birleştirme teknikleri olan yapıştırma bağlamaları (adhesive joints), mekanik bağlama (bolted/riveted joints) ve hibrit bağlamalar, FERKA Havacılık'ın iddialı olduğu konulardan bazılarıdır.

Havacılık malzemelerinin hem yüksek hem de düşük gerilmeler altındaki enerji yutma kabiliyetleri, FERKA Havacılık tarafından tasarlanan hassas tekniklerle ölçülmekte ve hava araçları parçalarının herhangi bir darbe veya titreşim şartları altındaki performansları hakkında kaliteli bilgiler vermektedir. Bu amaçla, düşük-orta-yüksek hızlardaki çarpma testleri ve mekanik titreşimler testleri/analizleri yapılmaktadır.

Havacılık malzemelerinin değişik çevresel şartlar altındaki performansları araştırmalarımızın diğer bir yönünü oluşturmaktadır. Bilindiği gibi bu tür malzemeler normal çalışma şartlarında değişik sıcaklık ve nem ortamlarına maruz kalmaktadır, bu da hava araçları parçalarının kullanım süreleri ve dayanımları konularında bazı belirsizliklere sebebiyet vermektedir. Bu belirsizlikler, tarafımızdan üretilen standartlara uygun numuneler kullanılarak statik ve yorulma testleri ile ortadan kaldırılmak istenmektedir.

  • Yapısal reçinelerin kayma eğrilerinin elde edilmesi için numune tasarımı
    • Helikopter rotor pali için aeroelastik analizi
      • Hibrit birleştirme analizi
        • Özel tasarım çarpma test cihazı